MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

OPI-anlæg i Karise

En af de mest almindelige forureninger i grundvandszonen er forekomsten af chlorerede opløsningsmidler. Et problem der normalt løses ved at lede vandet gennem et anlæg med filtrering over et aktivt kulfilter. Da aktivt kul relativt hurtigt kan miste evnen til at tilbageholde visse nedbrydningsprodukter, kan det være en forholdsvis dyr løsning.

 
Dette OPI - anlæg fjerner effektivt organiske flygtige opløsningsmidler, herunder nedbrydningsprodukterne og kan præstere op imod 98-100 % rensning af grundvandet på en hurtig og effektiv måde.

Bygherre:
Region Sjælland

Beliggenhed:
Karise