MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

GTA (Gode Tog til Alle)

Gode Tog til Alle er en trafikaftale, som bl.a. indebærer, at DSB kan foretage investeringer på Banedanmarks arealer. I dette tilfælde omhandlede investeringerne forbedrede klargøringsfaciliteter til DSB’s toge, ændringer af sporgeometrien, etablering af nye rangertogveje samt andre sikringstekniske ændringer, og implementering af et nyt sporskifteomstillingsanlæg. 

 
MOE har fungeret som konsulent for Banedanmark i forbindelse med at få forbedringerne gennemført.

Bygherre:
Banedanmark

År:
2007-2013