MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Farødæmningen – kystbeskyttelsesstrategi


 

Vordingborg Kommune varetager vedligeholdelsen af Farødæmningen, som forbinder Farø og Bogø. Kysten langs dæmningen er igennem en årrække eroderet længere og længere tilbage, og vejen over dæmningen er derfor kommet meget tæt på kysten. Vordingborg Kommune har i den forbindelse bedt MOE | Seacon om at udarbejde en kystbeskyttelsesstrategi ift. beskyttelse af dæmningen. MOE | Seacon har i den udarbejdede kystbeskyttelsesstrategi leveret følgende:

  • Kystmorfologisk analyse ved brug af GIS
  • Beskrivelse af de styrende processer for kystudviklingen
  • Kvantificering af erosionen langs dæmningen
  • Forslag til forskellige kystbeskyttelsesstrategier
  • Anbefaling af løsning efter samråd med Kystdirektoratet
  • Overslag på behovsmængde af sand til kystfodring
  • Forslag til alternative sandindvindingsressourcer
  • Rådgivning ift. myndighedsprocessen