MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Eriks Hale, Ærø – kystbeskyttelsesstrategi

 


 
Eriks Hale er en landtange, som udgør kysten ud for Marstal på den østligste del af Ærø. Den sydligste del af Eriks Hale udgøres af en smal tange, som generelt er under erosion, mens den nordlige del er bred og under opbygning. Eriks Hale sydlige del er bebygget med enkelte små strandhuse i den vestlige del og fungerer i øvrigt som beskyttelse af Marstal Havn. For en optimal planlægning af den fremtidige kystsikringsstrategi for Eriks Hale har Ærø Kommune behov for at få belyst den erosion, som er foregået, samt de processer som betinger erosionen. Endvidere har kommunen behov for at få opgjort eventulle behovsmængder af sand til kystfodring langs Eriks Hale. MOE | Seacon har udarbejdet en kystbeskyttelsesstrategi mht. Eriks Hale for Ærø Kommune og har bl.a. leveret følgende:

  • Kystmorfologisk analyse ved brug af orthofotos og
  • GIS Beskrivelse af de styrende processer for kystudviklingen
  • Kvantificering af erosionen langs dæmningen
  • Analyse af kystbeskyttelsesstrategier med hhv. hård og blød beskyttelse
  • Anbefaling af løsning efter samråd med Kystdirektoratet
  • Overslag på behovsmængde af sand til kystfodring
  • Forslag til alternative sandindvindingsressourcer
  • Rådgivning ift. myndighedsprocessen