MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Bæveren i Støvring

Projektet er en samlet byggemodning ved Bæveren i Støvring, der omfatter etablering af vejanlæg og afløbsanlæg.

Bygherre:
Rebild Vand og Spildevand

Beliggenhed:
Støvring

År: 2011-2014

 

Vejanlæg:
Etablering af stam– og
stikvej inkl. kombineret
cykel-/gangstier og
øvrige rekreative stier.
Endvidere omfatter vejanlægget et komplet vejbelysningsanlæg.
 

Afløbsanlæg:
Der etableres separatkloak på 60 parceller, regnvandsbassiner og spildevandspumpebassiner.
Afløbsanlæg omfatter etablering af dobbeltledning (separatkloak), 2 stk. regnvandsbassiner og 1 stk. spildevandspumpestation.