MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Waste to Energy

Der produceres store mængder brændbart affald, der ikke kan genbruges grundet forurening, eller fordi de er for omkostningstunge at håndtere. Mange produkter kan dog stadig bruges på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde i affaldsforbrændingsanlæg med fokus på energianvendelse. MOE har over 20 års erfaring på området.

Læs mere


ARC - Amager Bakke
Amagers nye forbrændingsanlæg

Læs mere

KARA / NOVEREN - Energitårnet
Spektakulær facade 

Læs mere

Nordforbrændingen
Gasfyret spids- og reservelastcentral

Læs mere