MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Energiproduktion

MOE har mere end 80 års erfaring inden for energiproduktion. Vi har de nødvendige tværfaglige kompetencer og kan levere komplette tekniske løsninger på alle niveauer.

Læs mere


Strandmøllen, Sverige
Ny luftgasfabrik

Læs mere

16MW halmfyret varmeværk
Nakskov by opvarmes med 100 % med biomasse

Læs mere

Avedøreværket
Værket ved Avedøre Holme

Læs mere

Amagerværket
Kraftvarmeværk

Læs mere

Biomassefyret Varmeværk i Slagelse
50 MW flisfyret- og halmfyret varmeværk

Læs mere

Halmfyret varmeværk i Borup
Nyt 7,5 MW kedelanlæg

Læs mere

H.C. Ørstedsværket
Konvertering fra oliefyring til gasfyring

Læs mere

Skanderborg Fjernvarme
Træflisanlæg til fjernvarmecentral

Læs mere