MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Træpilleanlæg i Køge

Dette anlæg kan producere 180.000 tons træ- og halmpiller om året. Pillerne skal udskibes fra Køge Havn, hvor MOE har projekteret ca. 7.000 kvm. planlagre med tilhørende tekniske anlæg.
Træpillerne sejles med pram til Avedøreværket og halmpillerne til Amagerværket. På begge værker har MOE projekteret betydelige anlæg til transport og oplagring af de store mængder biobrændsel, der skal forbrændes i værkernes kedelanlæg.


 

Bygherre:
Energi E2

Beliggenhed:
Køge

År:
2002-2003