MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Bygherrerådgivning

MOE yder bygherrerådgivning til både private og offentlige bygherrer. De mange typer af projekter ligger inden for en stor spændvidde i forhold til arkitektur, funktion og størrelse. Vi har derfor været en del af interessante og meget forskellige processer, hvor vi har fulgt udviklingsforløbet fra de første visionære skitser og henimod det færdige byggeri.

Læs mere


Røde Kors Frivilligehus
Bygherrerådgivning af tilbygning til det eksisterende landskontor

Læs mere

Statsbilbliotek i Aarhus
Bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og ombyging

Læs mere

Borgmestervangen -
Studieboliger på Nørrebro
Boliger til 700 studerende

Læs mere

Egedal Rådhus og Sundhedscenter
3 eksisterende rådhuse samlet i nye bygninger

Læs mere

Grøndalsvænge Skole
Kapacitetsudvidelse og omfattende renovering 

Læs mere

Øresundstårnet
Københavns højeste boligtårn

Læs mere


Skuespilhuset
Det Kongelige Teaters bygninger der pryder Københavns Havn

Læs mere


Schneider
Lejerrådgivning om nyt domicil

Læs mere