MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

1990'erne

Læs mere

Avedøreværket
1990

Avedøreværket – et af verdens mest energieffektive kraftvarmeværker.
Se mere

Avedøreværket ligger på Avedøre Holme syd for København og består af to kraftværksblokke, Avedøre 1 fra 1990 og Avedøre 2 fra 2001. MOE har været rådgivende ingeniør på begge blokke og har efterfølgende været rådgiver på en lang række tilføjelser og ombygninger.

Avedøre 1 benytter primært kul, mens Avedøre 2 kan fyre med mange forskellige former for brændsler: naturgas, olie, halm og træpiller. Avedøre 2's anlæg består af flere dele, som i kombination med hinanden giver en rekordhøj udnyttelse af energien i brændslerne. Værket producerer både el og varme samtidigt, og blok 2 er en af verdens mest effektive. Avedøreværket er en del af DONG Energy.

Se også:
H.C. Ørstedværket (1930)
Kyndbyværket (1940)
Svanemølleværket (1953)
Skærbækværket (1954)
Lygten Varmeværk (1968)
Amagerværket (1971)
Asnæsværket (1976-1981)

Amagerforbrændingen (2010-2015)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

Høje-Taastrup Transportcenter
1991

Høje-Taastrup Transportcenter er et regionalt knudepunkt for transporterhvervene.
Se mere

Høje-Taastrup Transportcenter er et erhvervsområde forbeholdt transportrelaterede erhverv placeret omkring Railions banebetjente godsterminal. Området har direkte forbindelse til motorvejsnettet og rummer 300.000 etage-m².

MOE har i fortsættelse af skitseprojekt for modning af 135 ha areal siden 1991 løbende udført projekter for anlæg og udbygning af Høje-Taastrup Transportcenter, herunder parkeringsplads på 14.500 m² med plads til 90 vogntog, vejanlæg, rundkørsler, støjvold og kloakering samt regnvandsbassin med nyttevolumen på 10.000 m³.

Se også:
Copenhagen Markets (2008)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

Den Sorte Diamant
1999

Den Sorte Diamant – en ædelsten i moderne dansk arkitektur- og ingeniørkunst.
Se mere

Den Sorte Diamant er Det Kongelige Biblioteks ikoniske udbygning på havnefronten i København. Den Sorte Diamants usædvanlige facon med udhængende facader blev til i et kreativt samarbejde med arkitekten under samtidig anvendelse af avancerede beregningsmodeller og nye byggeprincipper. Bygningen er et godt eksempel på, hvordan vores tidlige sparring med visionære arkitekter kan skabe innovativt design.

Hensynet til det visuelle har også på installationssiden været baggrunden for et særdeles tæt samarbejde med arkitekten. Indeklimastyring i foyer, læsesale, opbevarings- og arkivarealer har været fokuspunkter for et omfattende indeklimaprojekt. Sikring af besøgende, personale og værdier har været altafgørende for projekteringen ligesom betydelige tyverisikringskrav er blevet koordineret med det øvrige projekt.

Samtidig med udbygningen er der etableret en ny plads, Søren Kierkegaards Plads. Pladsen er blandt Københavns største.

Schmidt, Hammer & Lassen var arkitekt, og MOE var ansvarlig for den samlede ingeniørydelse.

Se også:
Ferring (2001)
Bjerget (2007)
Den Blå Planet (2010)

Klik på billedet for at se det i stort format.