MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

1970'erne

Læs mere

Amagerværket
1971

Amagerværkets blok 1 blev sat i drift i 1971, og blok 2 fulgte i 1972 efterfulgt af blok 3 i 1989.
Se mere

MOE var ingeniørrådgiver på bygge- og anlægsarbejder til det oprindelige byggeri, der bød på flere udfordringer. Bl.a. er kontorbygningen understøttet på svingningsdæmpende gummilejer for at beskytte instrumenterne fra rystelser fra værket. I årenes løb har MOE været rådgiver på adskillige arbejder i forbindelse med Amagerværkets mange ombygninger og moderniseringer. Værkets markante skorsten er i øvrigt 150 meter høj.

Amagerværket var oprindeligt et kul- og oliefyret anlæg, men i dag benyttes udelukkende kul og biomasse i form af halm- og træpiller. Værket leverer el til det nordiske elnet og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Amagerværket er i dag en del af Vattenfall.

Se også:
H.C. Ørstedværket (1930)
Kyndbyværket (1940) 
Svanemølleværket (1953)
Skærbækværket (1954)
Lygten Varmeværk (1968)
Asnæsværket (1976-1981)
Avedøreværket (1990)
Amagerforbrændingen (2010-2015)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Asnæsværket blok 5
1976 - 1981

Asnæsværket ved Kalundborg er Danmarks største kraftværk.
Se mere

Asnæsværket ved Kalundborg skulle i slutningen af 1970’erne udvides med en ekstra blok, blok 5, hvilket blev den største opgave for MOE i 1970’erne. Projektet opererede også med ganske store størrelser, f.eks. vejede turbinen og generatoren 1750 tons, hvilket krævede et fundament af en fjederlejret jernbetonplade på ca. 50x16x3 m3. Den tilhørende skorsten er på 220 m.

Asnæsværket er Danmarks største kraftværk med i alt tre aktive blokke. Det første produktionsanlæg, Asnæs 1, blev sat i drift i 1959, og i 1981 blev Asnæs blok 5 sat i drift. Asnæsværket bruger kul som hovedbrændsel med olie som reservebrændsel på alle tre aktive blokke. MOE var rådgivende ingeniør på Asnæsværket fra begyndelsen i 1959, og har også været rådgiver på de efterfølgende udvidelser, hvoraf blok 5 har været den største. MOE er også i dag rådgiver på en lang række projekter på Asnæsværket. Asnæsværket er i dag en del af DONG Energy.

Se også:
H.C. Ørstedværket (1930)
Kyndbyværket (1940)
Svanemølleværket (1953)
Skærbækværket (1954)
Lygten Varmeværk (1968)
Amagerværket (1971)
Avedøreværket (1990)
Amagerforbrændingen (2010-2015)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

KU-LIFE højhuset
1970

KU-LIFE højhuset rummer laboratorier i 6 etager til studerende og forskere.
Se mere

Det markante KU-LIFE højhus fra 1970 på området mellem Rolighedsvej og Thorvaldsensvej på Frederiksberg fylder godt i landskabet med sine 6 etager og et bruttoareal på 18.500 m2. Byggeriet rummer såvel øvelseslaboratorier, forskningslaboratorier som små og store auditorier. MOE var rådgivende ingeniør på projektet.

MOE har været ingeniørrådgiver på KU-LIFE siden midten af 1940’erne og har det ingeniørmæssige ansvar for alle bygninger og for hele områdets infrastruktur, herunder veje og pladser samt kloakering og fællesforsyninger med vand, varme, el, m.v.

Se også:
KU-LIFE (1944)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder