MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

1960'erne

Læs mere

Lygten Varmeværk
1968

Lygten Varmeværk – Nørrebros bidrag til en klimavenlig varmeforsyning.
Se mere

Lygten Varmeværk på Nørrebro med den markante 128 m høje skorsten blev sat i drift i 1968. Varmeværket er et spidslastanlæg, der træder til i såkaldte spidslastsituationer som supplement til den normale forsyning af fjernvarmedamp fra Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket og ved ledningshaveri eller udfald af et værk. Anlægget er derfor ikke i konstant drift, men opstartes efter behov og kører årligt højest 200 driftstimer.

MOE var rådgivende ingeniør på projektet, der var tegnet af Jørgen Maglebye Arkitektkontor.

I dag er Lygten Varmeværk Københavns største og eneste dampproducerende spidslastværk til fjernvarme, som ved fuld last kan sende ca. 200 tons damp i timen ud i dampnettet. Lygten Varmeværk er i dag en del af Københavns Energi, der også rummer spidslastværkerne Østre Varmecentral og Sundholm Varmecentral.

Se også:
CTR Nybrovej (1988) 
CTR Københavns Lufthavn (2006)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

Københavns Lufthavns Landingsbane
1969 - 1972

Københavns Lufthavns landingsbane var datidens største anlægsarbejde.
Se mere

Københavns Lufthavn udvidede kraftigt i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne. Som en del af udvidelsen anlagde man en ny landingsbane, der er 3,6 km lang og 60 m bred med tilhørende rulleveje og anlægsarbejder. Landingsbanen går desuden via en bro/tunnel over Englandsvej. Anlægsprojektet var dati-dens største anlægsarbejde. Oprindeligt var der tale om en midlertidig bane ind til en ny lufthavn var anlagt på Saltholm, men det projekt blev som bekendt skrinlagt. MOE var rådgivende ingeniør på det store projekt. 

MOE har projekteret i Københavns Lufthavn siden 1930’erne, og det er i årenes løb blevet til alt fra landingsbaner og parkeringshuse til lufthavnsterminaler.

Se også:
Vilhelm Lauritzen Terminalen (1939)
CPH SWIFT (2010)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Diakonissestiftelsen
1967

MOE har været ingeniørrådgiver for Den Danske Diakonissestiftelse i 40 år.
Se mere

Den Danske Diakonisssestiftelse, som blev oprettet i 1863, har til formål på folkekirkeligt grundlag at drive og støtte virksomhed til omsorg for børn og voksne. Diakonissestiftelsen udvidede betragteligt i slutningen af 1960’erne og 1970’erne. Moe & Brødsgaard var ingeniørrådgiver på en lang række af disse udvidelser deriblandt nye sygeplejeelevboliger, funktionærboliger, røntgenbygning, laboratorium samt ombygning af det daværende hospital. 

MOE har siden udført rådgivning for talrige om- og tilbygninger for Diakonissestiftelsen herunder i forbindelse med oprettelsen af hospice, bofællesskab, børnehus mv.

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder