MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

1950'erne

Læs mere

Frederiksberg Rådhus
1953

Frederiksberg Rådhus – en moderne klassiker på Frederiksberg.
Se mere

Frederiksbergs markante rådhusbygning på Smallegade blev indviet i 1953 efter en byggeperiode, der blev forlænget på grund af materialemangel under krigen. Rådhuset blev indledningsvis tegnet af Henning Hansen, men efter hans død i 1945 overtog og fuldførte Carl H. Nimb og Helge Holm opgaven. Rådhuset rummer kontorer, en festsal og en bryllupssal samt selve rådhushallen. I kælderen findes et stadsarkiv.

Rådhuset er 120 m langt og 60 m bredt med et 60 m højt rådhustårn. Stilmæssigt er rådhuset en traditionel klassicistisk bygning med tårn, balkon og en central plads foran bygningen. Rådhustårnets ur indeholder i øvrigt et klokkespil, der 5 gange om dagen afspiller melodier tilpasset årstiden! Moe & Brødsgaard var ansvarlig for alle ingeniøropgaver på rådhuset.

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

Skærbækværket
1954

Skærbækværket blev udvidet og fik en af de første skorstene udført i armeret beton i Danmark.
Se mere

Skærbækværket stod færdig i 1951, men blev allerede i 1954 udvidet første gang. Værket er siden blevet udvidet og ombygget en række gange. Udvidelsen i 1954 mere end fordoblede værkets effekt fra 47 MW til 107 MW. Blokbygningen blev bygget som et jernbetonskelet med skalmuring og udfyldningsmurværk. Kedelhuset blev udført som melankonstruktion. Den 120 m høje skorsten er en af de første i Danmark, der er udført af armeret murværk. 

MOE har i årenes løb været ingeniørrådgiver på en lang række af værkets udvidelser og ombygninger. Skærbækværket er i dag en del af DONG Energy.

Se også:
H.C. Ørstedværket (1930)
Kyndbyværket (1940)
Svanemølleværket (1953)
Lygten Varmeværk (1968)
Amagerværket (1971)
Asnæsværket (1976-1981)
Avedøreværket (1990)
Amagerforbrændingen (2010-2015)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

Svanemølleværket
1953

Svanemølleværket med sine 3 karakteristiske skorstene stod klar i 1953.
Se mere

Svanemølleværket tegnet af arkitekt Louis Hygom stod færdig i 1953, men ligesom flere andre nybyggede værker, så indhentede det stigende energibehov værket, så det allerede få år efter måtte udvides. Senere er værket blevet udvidet og moderniseret i flere omgange. MOE var ingeniørrådgiver på bygge- og anlægsarbejder til det oprindelige byggeri og har i årenes løb været rådgiver på adskillige arbejder i forbindelse med værkets mange ombygninger og moderniseringer.

Svanemølleværket var til at begynde med et kulfyret kraftvarmeværk, men i 1985 blev det ombygget til naturgas og oliefyring. Svanemølleværket er i dag en del af DONG Energy.

Se også:
H.C. Ørstedværket (1930)
Kyndbyværket (1940)
Skærbækværket (1954)
Lygten Varmeværk (1968)
Amagerværket (1971)
Asnæsværket (1976-1981)
Avedøreværket (1990)
Amagerforbrændingen (2010-2015)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder