MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

1940'erne

Læs mere

Beskyttelsesrum
1944

6000 beskyttelsesrum kunne rumme i alt 300.000 mennesker ved slutningen af 2. Verdenskrig.
Se mere

Med Statens Civile Luftværn som bygherre stod MOE for projektering, tilrettelæggelse og styring af opførelsen af 6000 offentlige tilflugtsrum fordelt over hele landet. De 6000 beskyttelsesrum skød op som padehatte i løbet af blot ét år, og opgaven var af en sådan størrelse, at kollegaer fra hele landet blev inddraget i opgaven. Da man nogle år efter krigen ønskede at fjerne nogle af beskyttelsesrummene, kunne man konstatere, at beskyttelsesrummene havde nogle særdeles solide konstruktioner, der måtte bortsprænges!

Opgaven med beskyttelsesrum var en fortsættelse af aktiviteter fra 1930’erne, hvor MOE projekterede beskyttelsesrum for både offentlige institutioner og i forbindelse med boliger, banker, industrivirksomheder m.m. De største beskyttelsesrum kunne rumme op til 400 personer.

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

KU-LIFE
1944

MOE har været ingeniørrådgiver på KU-LIFE, det tidligere KVL, siden 1940’erne.
Se mere

KU-LIFE på Frederiksberg dækker over 14,5 hektar og indeholder bl.a. veterinær klinik, væksthuse, forskningslaboratorier, botanisk have, undervisningslokaler, kontorer og bibliotek. KU-LIFE råder desuden over et arboret og tre forsøgsgårde inden for 20 km fra Frederiksberg.

MOE har været ingeniørrådgiver på KU-LIFE siden midten af 1940’erne og har det ingeniørmæssige ansvar for alle bygninger og for hele områdets infrastruktur, herunder veje og pladser samt kloakering og fællesforsyninger med vand, varme, el, m.v.

MOE har foretaget de årlige bygningssyn og har forestået løbende ombygninger og renoveringsarbejder på den fredede bygningsmasse. De oprindelige bygninger er fra 1858.

Se også:
KU-LIFE højhuset (1970)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder

Kyndbyværket
1940

Kyndbyværket var efter datidens forhold et kæmpeværk på 60 MW.
Se mere

På stranden ved Kyndby ved Isefjorden opførtes i 1940 Kyndbyværket (oprindeligt Isefjordværket) af et selskab bestående af NESA, Frederiksberg Kommune og Nordsjællands Elektricitetsværk. Placeringen af værket var valgt, fordi området var ubebygget, og der derfor var rige muligheder for udvidelser, hvilket ikke var muligt med de øvrige værker på Sjælland. Projektet bestod af både selve værket, et havneanlæg samt funktionærboligerne Junghusene. Arkitekt på projektet var Helge Bojsen-Møller, og MOE stod for funderingen og jernbeton på projektet.

De gode muligheder for at udbygge værket er løbende blevet flittigt udnyttet. Allerede inden udgangen af 1940’erne var man således i gang med værkets 2. store udvidelse, og denne udvidelse fortsatte i årenes løb. Værket blev oprindeligt udført med en kapacitet på 60 MW, hvor det i dag har en kapacitet på 740 MW. Det oprindelige værk fra 1940 blev revet ned i 1998.

Se også:
H.C. Ørstedværket (1930)
Svanemølleværket (1953) 
Skærbækværket (1954) 
Lygten Varmeværk (1968)
Amagerværket (1971)
Asnæsværket (1976-1981) 
Avedøreværket (1990)
Amagerforbrændingen (2010-2015)

Klik på billedet for at se det i stort format.

Billeder