Superstoppesteder i Helsingør Kommune


13. januar 2011

MOE arbejder i Helsingør Kommune med at udvikle såkaldte superstoppesteder, der skal øge passagertallet og forbedre passagerernes oplevelse af service, ventefaciliteter og rejsehastighed.

Bedre forhold = flere passagerer

Formålet med etablering af superstoppesteder er at forbedre passagerernes samlede rejseoplevelse, hvilket i sidste ende skal øge antallet af passagerer. Helsingør Kommune vil med superstoppestederne øge antallet af passagerer med 2 %.

Et led i planerne om et stambusnet

Supperstoppestederne er et vigtigt led i planerne om etableringen af et såkaldt stambusnet i Helsingør Kommune med højfrekvent busdrift. De nye stoppesteder er også en del af Projekt Nordkalot, der skal løfte den samlede kollektive trafik i Nordsjælland.

Ventefaciliteter i høj klasse

Superstoppesteder skal have ventefaciliteter på niveau med busterminaler og togstationer. Der vil være helt eller delvist lukkede læskærme med gode hvilemuligheder og overdækket cykelparkering med god belysning og gratis trykluftpumpe. Derudover skal der være trådløst internet og gymnastikredskaber til børn i forbindelse med superstoppestederne.

Tryghed via åbenhed og lysdesign

Passagererne skal opleve superstoppestederne og områderne omkring dem som trygge og behagelige. Derfor er der fokus på åbenhed, beplantning og lysdesign.

Tilgængelighed og realtidsinformation

Superstoppestederne skal være tilgængelige for alle, og der er derfor fokus på lave niveauspring, lydmoduler med højtlæsningsmulighed for synshandicappede og information i øjenhøjde. Der vil være realtidsinformation om bussernes ankomst via gps i busserne.

Forsøg på baggrund af Fremkommelighedspuljen

Projektets omkostninger til udvikling af de første 2 superstoppesteder deles mellem Fremkommelighedsspuljen under Trafikstyrelsen og Helsingør Kommune. På længere sigt vil Helsingør Kommune etablere 10-20 superstoppesteder.

Projektforløbet

Idéfasen løber til marts måned og udførelsen er planlagt i perioden august-oktober i år. Herefter skal der foretages målinger af passagertallet i 3 måneder. Målingerne vil danne baggrund for det videre forløb.

Billedet er et tidligt bud fra idéfasen på, hvordan superstoppestederne kan komme til at se ud.

 

Tilbage til oversigt


Kontakt