CO2-udledning under brancheniveau


30. maj 2011

MOE bidrager til en bæredygtig udvikling, og det kræver mere end flotte ord. For at kortlægge virksomhedens CO2-udledning har MOE derfor udarbejdet sit CO2-regnskab. CO2-regnskabet viser, at Moe & Brødsgaard har en CO2-udledning, der ligger under brancheniveau.

CO2-udledning under brancheniveau

Sammenligner man MOEs CO2-regnskab med de tilgængelige CO2-regnskaber fra andre danske ingeniørvirksomheder, har MOE en lavere udledning. Helle Lundsgaard Hansen, Environmental Designer i MOE, har udarbejdet MOEs CO2-regnskab og kommenterer resultatet:

- Det har været en spændende opgave at kortlægge vores CO2-udledning. Det var naturligvis også interessant at sammenligne vores regnskab med nogle af vores konkurrenters regnskaber, og vi er selvfølgelig glade for, at vores forbrug samlet set ligger lavt.

Moe & Brødsgaards CO2-regnskab 2010
Figuren viser en grafisk fremstilling af fordelingen af CO2-udledningen  i MOE i Rødovre.

Kortlægning følger Klimakompassets anbefalinger

En kortlægning af CO2-udledningen i et CO2-regnskab kræver en grundig gennemgang af processer og ressourceforbrug for at være dækkende. MOE har valgt at følge den gængse standard for udarbejdelse af CO2-regnskaber. Helle Lundsgaard Hansen fortæller om forudsætningerne for udarbejdelsen af CO2-regnskabet:

- MOEs regnskab følger anbefalingerne fra Klimakompasset om, hvad der skal være indeholdt i et CO2-regnskab. Det sikrer, at CO2-regnskabet kommer hele vejen rundt i virksomheden, og giver på den måde et retvisende billede af vores CO2-udledning.

Ambitiøse klimamål for 2011

Kortlægningen af CO2-udledningen i MOE er udgangspunkt for at kunne sætte nye klimamål. Kortlægningen har da også tydeliggjort nogle indsatsområder. Morten Andersson, miljøchef i Moe & Brødsgaard udtaler om Moe & Brødsgaards strategiske mål og de konkrete klimamål for 2011:

- Moe & Brødsgaard har i en lang årrække været blandt de førende inden for rådgivning om bæredygtige løsninger, og den position udbygger vi løbende. Som rådgiver er troværdighed afgørende, og MOE skal kunne stå inde for sin bæredygtighedsindsats. Vi har derfor sat det strategiske mål, at vi som virksomhed skal sætte ambitiøse bæredygtighedsmål, så vi selv bidrager til en bæredygtig udvikling. På baggrund af CO2-regnskabet har vi sat os de konkrete klimamål, at vi vil reducere CO2-aftrykket pr. medarbejder med 5 % og papirforbruget pr. medarbejder med 25 %.

Tilbage til oversigt