Kortlægning af løvfrøens levesteder på Lolland

Miljøvirksomheden Seacon blev for nyligt en del MOE, og det har givet os helt nye kompetencer og projekter inden for natur og miljø.
25. februar 2016

Vores nye miljøafdeling MOE │Seacon har fået til opgave at kortlægge alle ynglevand-huller for løvfrøer i Lolland Kommune. Seacon har på Femern Bælt projektet arbejdet tæt sammen med kommunen i forbindelse med etablering af erstatningsnatur for det store tunnelprojekt, og vi kan nu se frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Lyden af løvfrøer
Løvfrøen er en såkaldt ”strengt beskyttet” art, idet den er listet på habitatdirektivets bilag IV over arter, hvor man ikke må indfange, forstyrre eller skade dens levesteder. Målet med opgaven er derfor at forbedre forholdene i eksisterende vandhuller og se på mulighederne for at anlægge nye huller. I april til juni skal MOE | Seacon derfor ud og besøge samtlige vandhuller og lytte efter løvfrøer om natten.Tilbage til oversigt


 
Kim Schwartzlose
Divisionschef
2540 0111
ksc@moe.dk