Gå-hjem-møde om vejstøj, støjkortlægning og nye løsninger

D. 22/9 2016 har MOE | Tetraplan i samarbejde med Gate21 og Miljøstyrelsen sammensat en spændende eftermiddag for kommunale planlæggere og andre, der arbejder med trafikstøj.
16. august 2016

I henhold til støjdirektivet skal et antal kommuner i 2017 gennemføre en ny runde af støjkortlægninger og udarbejde støjhandlingsplaner i forlængelse heraf. På mødet vil vi fortælle om de formelle krav, der er til kortlægningerne og handlingsplanerne, herunder det trafikale grundlag. Vi vil også komme ind på det mere tekniske i forhold til beregningsgange og metoder.

Herudover peger flere og flere videnskabelige undersøgelser på, at trafikstøj har en langt mere skadelig indvirkning på vores helbred, end vi tidligere har været opmærksomme på. På dagen vil forskellige oplægsholdere derfor komme med bud på virkemidler og indsatser, som kan bidrage til at reducere støjgenerne for borgerne.

Arrangementet finder sted i MOEs domicil på Buddingevej 272, 2860 Søborg.

Dagens program

14.00-14.10 Velkomst ved MOE

14.10-14.30 Støj og planlægning ved Gro Iversen og Frank Pedersen, Miljøstyrelsen.

· EU-Kortlægningen i 2017-18: Hvad er omfattet, hvilke krav er gældende til data og rapportering?

· Hvordan ser en støjhandlingsplan ud? – hvad kan de føre til?

· Tekniske krav til kortlægningen

14.30-14.50 Hvordan regner vi på støj? Ved Annelin Enggaard og Jakob Høj fra MOE

• Kort om støjkortlægningsmetoden (Nord2000 som er metoden - også i 2017)

• Tilvejebringelse af det trafikale grundlag

• Trafikmodellering og kobling til miljø (støj) modeller

14.50-15.10 Pause, kaffe & kage

15.10-15.25 Støjreducerende vejbelægninger som virkemiddel. Ved Anders Kargo, NCC

· Akustisk, driftsmæssigt og økonomisk

15.25-15.40 Innovative løsninger til støjbekæmpelse. Ved Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21

· Silent City projektet

· Kort præsentation af Hvidbogen der stiller skarpt på støjproblematikkerne

Hvidbogen ”trafikstøj en overset samfundsudfordring” udleveres ved mødet

15.40-15.55 Jordvolde som landskab. VedLandskabsarkitekt Alexandra Vindfeld, SLA

• Landskabsbearbejdning og udnyttelse af overskudsjord, Case fra Hillerød Kommune

15.55-16.00 Afslutning ved MOE 

Tilbage til oversigt


 
Annelin Enggaard
Seniorspecialist
2985 7028
ale@moe.dk