De 5 Hald'er - Formidling af 800 års historie

MOE skal være med til at restaurere De 5 Hald’er, som er navnet på 5 historiske borg- og herregårdsanlæg ved Viborg.

På nordsiden af Hald Sø ved Viborg ligger 5 borg- og herregårdsanlæg, der giver mulighed for en tidsrejse gennem 800 års historie, fortalt gennem et markant og kosmopolitisk persongalleri. Ingen andre steder i Danmark kan man opleve et ubrudt historieforløb fra 1200-tallet til i dag, og de 5 Hald’er byder samtidig på en gåtur i et enestående naturområde.

MOE er med på vinderteamet i den nyligt afholdte projektkonkurrence om restaureringen af de historiske monumenter, og det er langt fra første gang, vi beskæftiger os med borgruiner. Vi har f.eks. været med til at restaurere voldgraven ved Vordingborg slotsruin, og vi er lige nu ingeniør på besøgscentre til de to vikingeborge Trelleborg og Borgring.

Restaureringen af de 5 Hald’er består blandt andet af følgende elementer:
- Ny adgangsvej og parkeringsplads med tilhørende servicebygning og madpakkeshelters.
- Indretning af en gammel lade til formidlingscenter og anlæg af en historieformidlende legeplads.
- Et samlende stianlæg rundt i området, herunder et boardwalk omkring voldgraven på Hald II.
- En udsigtsplatform på tårnet på Hald III og markering af tidligere bygninger.
- Restaurering af barokhaven og den romantiske landskabshave ved Hald Hovedgaard, samt tilføjelse af markeringer af den forsvundne Hald IV i haveanlægget.

Info om de 5 Hald’er:
- Hald I. Brattingsborg eller Valdemars Skanse, der sandsynligvis er et belejringsanlæg fra 1300-tallet.
- Hald II. Gammel Hald fra 1200-tallet er en stort anlagt borg, der aldrig blev bygget færdig.
- Hald III. Hald Slot, der sandsynligvis har været beboet af både Niels Bugge midt i 1300-tallet og af Jørgen Friis, der som Viborgs sidste katolske biskop i år 1520-36 bl.a. opførte det nuværende runde tårn (Kanonrondellen) og portbygningen.
- Hald IV. Generalmajor Gregers Daa opførte efter sin erhvervelse af Hald i 1703 en stor herregård med et haveanlæg i fransk stil.
- Hald V. Den nuværende Hald Hovedgård, som opførtes af landsdommer Frederik Schinkel i sidste halvdel af 1700-tallet.

Vinderteam: Erik Brandt Dam og Cornelius+Vöge, landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, litteraturprofessor Martin Zerlang og MOE.
Bygherre: Naturstyrelsen
Samlet budget: 55 mio.kr., hvoraf A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har bidraget med en donation på 50 mio.kr. 

Tilbage til oversigt


 
Per Lautrup-Nissen
Forretningsansvarlig
2540 0097
lau@moe.dk