Cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård

Et nyt scenariekatalog giver flere kreative bud på en tiltrængt udvidelse af cykelparkeringsmulighederne ved Danmarks mest benyttede station.


Københavns Hovedbanegård vil i de kommende år opleve en stor vækst i antallet af passagerer, og det kommer til at skabe et øget behov for cykelparkering. I alt skønnes det, at der frem mod 2030 bliver behov for yderligere 4.000 cykelparkeringspladser.

Et team bestående af MOE | Tetraplan Juul | Frost Arkitekter og Gehl Architects har i den forbindelse hjulpet Københavns Kommune, med at give en række kvalificerede bud på, hvordan udfordringerne kan tackles.

Undersøgelser har vist, at blot en optimering af de eksisterende forhold langt fra kan imødekomme det forventede behov. Det er derfor nødvendigt at tænke i alternative løsninger for at udbygge cykelparkeringen, og her angiver det nye scenariekatalog flere forskellige løsningsforslag.

Teamet har arbejdet med en mulig placering af større volumen af parkeringspladser både henover Banegårdsgraven og i en kælder under Bernstorffsgade. Derudover er der skitseret en mulig udbygning af cykelparkeringen i Reventlowsgade.

Tilbage til oversigt


 
Camilla Hviid Hummer
Afdelingsleder
2429 4914 
chh@moe.dk