Ny Nordisk By

Sammen med Arkitema Architects skal MOE udvikle masterplanen for den nye og innovative by, Helstrup, som skal opføres nordvest for Herning.
4. april 2016

På en bar mark mellem regionshospitalet DNV-Gødstrup og Snejbjerg vil Herning Kommune de kommende år opføre en helt ny by. Projektet hedder Helstrup ‘Ny Nordisk By’, og tanken bag projekttitlen er at samle det bedste fra det nordiske velfærdssamfund i en ny innovativ by, som er bæredygtig og har fokus på fællesskab og det sunde liv.

Når Helstrup er fuldt udbygget vil byen rumme ca. 1.800 boliger med ca. 4.000 indbyggere. Udover boliger skal uddannelsesinstitutioner, erhverv og detailhandel indtænkes i masterplanen, som skal definere udviklingen af byen i de kommende år.

Til udarbejdelse af masterplanen bidrager MOE med kompetencer inden for trafikplanlægning, planlægning af forsyninger og planlægning af afvanding - herunder bassiner, LAR og skybrudssikring.
Tilbage til oversigt


 
Per Lautrup-Nissen
Forretningsansvarlig
2540 0097
lau@moe.dk