MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Sikringsrådgivning

Offentlige og private virksomheder har behov for at inddrage stadig flere elementer i deres risikoindsats. Det kan være af hensyn til sikring i forbindelse med terror, eksplosionsrisiko, beredskab, brand, arbejdsmiljø mv. MOEs sikringsrådgivere arbejder målrettet ud fra en systematisk og pragmatisk tilgang, hvor klienten får en løsning, som er særligt tilpasset til de specifikke behov.


Både for eksisterende byggeri, tekniske anlæg og ved planlægning af nybyggeri, er det ofte nødvendigt, at man inddrager de mange risikoelementer og får lagt en sikringsstrategi, hvor også virksomhedens sikkerhedskultur kan kortlægges. Målet er at skabe tryghed for bygherre, ansatte og brugere, og med den rette tilgang tidligt i processen kan man minimere både risici og omkostninger.

MOE rådgiver om sikring på både strategisk og operationelt niveau. For os handler sikringsrådgivning først og fremmest om risikoidentifikation, hvorefter der arbejdes med at fjerne eller minimere risici. For risici der ikke kan accepteres eller fjernes, er det nødvendigt at minimere konsekvensen, og dette håndteres hyppigst med aktive og passive sikringstiltag samt driftsmæssige løsninger.

Som uvildig sikringsrådgiver varetager vi klientens fulde interesse, da vi ikke har særlige interesser i specifikke produkter, certificeringer eller varemærker. Som konsekvens heraf projekteres kun løsninger som er nødvendige for håndteringen af det aftalte sikkerhedsniveau.

Uanset opgavens type løses denne altid i tæt samarbejde med klienten samt relevante interessenter såsom politi, det kommunale beredskab og forsikringsselskabet. For at alle værdifulde input kan blive en del af det strategiske arbejde, ser vi workshops som en god måde at komme hele vejen rundt.


Et samarbejde med en af MOEs sikringsrådgivere vil normalt være et forløb inddelt i 5 faser, som fx kan bestå af:

Fase 1:

 • Udarbejdelse af en risiko- og sårbarhedsanalyse for person/virksomheden. Virksomhedens interessenter kan inddrages fx ved en workshop eller interviews.
 • Bygnings- og installationsteknisk gennemgang med fokus på brand- og sikringstekniske forhold.

Fase 2:

 • Udarbejdelse af en komplet sikringsrapport, samt en gennemgang af rapportens indhold med klienten. Rapporten vil normalt indeholde en række løsningsforslag til håndtering af de forskellige typer af risici. I dialog med klienten fastlægges sikkerhedsniveau, samt hvilke sikringstiltag der ønskes implementeret.

Fase 3:

 • Passive og aktive sikringstiltag beskrives og projekteres til udbud.
 • Kontrol af tilbud ved licitation eller tilbudsindhentning.

Fase 4:

 • Opfølgning og tilsyn ved installation af passive og aktive sikringsforanstaltninger.
  Så klienten har sikkerhed for, at det udførte er det samme som det, der er aftalt med sikringsrådgiveren.
  mere under vores kompetence sikringsnalæg.

Fase 5:

 • Udarbejdelse af drift, kontrol- og vedligeholdelsesplan, så de implementerede tiltag sikres at være virksomme i hele bygningens levetid. Denne plan er samtidig dokumentation overfor forsikringsselskabet.
 • Afholdelse af en intern workshop for virksomhedens ansatte, således at sikkerhedskulturen forankres.
 • Udarbejdelse af en beredskabsplan.
 • Sikring af optimal idriftsættelse af aktive sikringstekniske anlæg med commisioning.

 
Jens Kastvig
Afdelingsleder
2540 0377
jka@moe.dk

 
Morten Schou Jensen
Afdelingsleder
2540 0052
msj@moe.dk