MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Commissioning

Bygninger indeholder i dag en lang række tekniske installationer, hvor mange af dem er indbyrdes afhængige. Derfor er det nødvendigt med indsigt i flere fagområder for at få installationerne til at fungere optimalt. På den måde sikrer vi bl.a. et minimalt energiforbrug, store tidsbesparelser på den fremtidige drift og et sikkert arbejdsmiljø.


Commissioning er en dokumenteret kvalitetsstyringsproces, som styrer hele byggeforløbet med en veltilrettelagt og økonomisk overskuelig drift. Det skal ses som et værktøj til at kontrollere den fremtidige drift. Commissioning starter i idé- eller programfasen og fortsætter gennem hele bygningsperioden.


Fordelene for bygherre og brugere er:

  • Store tidsbesparelser for driftspersonalet ved tidlig fejlfinding og udbedring derfor ikke bliver nødvendig
  • Energibesparelser på el og varme for bygherren ved at alle anlæg kører 100 % korrekt ved afleveringen
  • Et sikkert arbejdsmiljø
  • Sikre koordinering og sammenhæng i projekteringen af installationer på tværs af fagområder
  • Kontrol af drifts- og vedligeholdsmateriale samt sikring af rettidige driftsinstruktioner med relevante deltagere
  • Kvalitetssikring af de tekniske installationers indvirken på hinanden og på bygningen.


 
Kim Hoegh
Afdelingsleder
2540 0013
kih@moe.dk


Publikationer