MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Bygherrerådgivning

MOE yder bygherrerådgivning til alle bygherrer – private såvel som offentlige. Vores rådgivning spænder fra den første idé er skabt, til bygningen er sat succesfuldt i drift.


Byggeriet bliver stadigt mere komplekst. Vi ser derfor en fremtid for byggeriet, hvor bygherrerådgiveren bliver endnu vigtigere.

Det er vores erfaring, at den største værdi for kunden, kan skabes i de indledende faser af processen. Brugerinddragelse, totaløkonomiske betragtninger eller energimæssige overvejelser skal indarbejdes i projektet helt fra start for at give størst mulig effekt.

Med vores stærke team af bygherrerådgivere mener vi, at vi kan give bygherren en stærk samarbejdspartner, som sikrer, at de rigtige krav bliver stillet og indbygget i projektet.

Vores team af bygherrerådgivere kan trække på alle de fagspecialister, som MOE råder over, fx inden for akustik, indeklima, belysning, brand, miljø og geoteknik. På den måde kan vi tilføre den nyeste viden til projektet.


Vores bygherrerådgivning omfatter alle de ydelser, som en bygherre har behov for i forbindelse med et byggeprojekt. Dette kan bl.a. være:

 • Rådgivning ved projektudvikling
 • Due Diligence
 • Projekteringsledelse
 • Økonomi- og risikostyring
 • Udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram
 • Behovsafdækning hos brugere og lejere
 • Valg af udbuds- og samarbejdsform
 • Commissioning og driftsoptimering
 • Masterplaner og budgetlægning
 • Lejerrådgivning
 • Køberrådgivning
 • Rådgivning om bæredygtighed og certificeringsordninger
 • Cradle to cradle analyser
 • Helhedsplaner


 
Trine Mørkeberg Wagner
Forretningschef
2540 0219
tmw@moe.dk

Publikationer