MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Byggeledelse

MOE udfører byggeledelse på alle typer opga­ver inden for byggeri og anlæg – store og mindre opgaver, i hoved- eller fagentrepriser. Vi udarbejder bl.a. statusrapporter, tidsplaner, byggeregnskab og økonomistyring, og afholder bygge- og koordinerings- og sikkerhedsmøder.


Nutidens byggeri med korte udførelsesperioder og ofte komplicerede nybygninger eller ombygninger kræver omhyg­gelig planlægning før byggestart samt en engageret og sikker styring under udførelsesfasen for at nå målet: Færdig til tiden, i den planlagte kvalitet og inden for de givne økonomiske rammer.

Vi rådgiver om sikkerhedsledelse – sikkerhedsmøder samt sikkerhedsrunderinger, styring af byggeriets tidsmæssige og samlede økonomiske forløb og opfølgning på evt. myndighedskrav således at ibrugtagningstilladelse kan opnås.


I udførelsesfasen kan vi varetage følgende opgaver:

  • Afholdelse af opstartsmøder med entreprenør(er)
  • Processtyring med fast procedure
  • Tidsstyring - eksempelvis LEAN
  • Økonomistyring 
  • Myndighedskontakt vedr. byggepladsen
  • Digital dokumentstyring
  • 3D-visualisering af byggeproces
  • Koordinering af fagtilsyn


 
Jesper Pedersen
Divisionschef
2540 0127
jep@moe.dk