MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Jord og grundvand

MOE har bred erfaring med at bistå både offentlige myndigheder og private bygherrer med feltundersøgelser af jord, grundvand og risikovurdering af påvist forurening. En viden, der herefter benyttes i forhold til sundhed, vandmiljø og ved udarbejdelse af graveplaner.

Læs mere


Vi rådgiver om omfang og alvorlighed af evt. forure­ninger. I de fleste tilfælde kan omfangsrige og kostba­re oprensninger undgås. Der skal blot handles korrekt i forbindelse med håndteringen af forureningen.

I tilfælde af egentlige oprensninger lægger vi vægt på at tilpasse den løsning, så der tilføres mest værdi til det enkelte projekt. Der er mange metoder at oprense på - lige fra omfattende gravearbejder, der helt fjerner den forurenede jord, til såkaldte ”in-situ”– metoder, hvor jord eller grundvand renses ”på stedet”.


Vi tilbyder følgende ydelser inden for jord- og grundvandsforurening:

  • Miljøhistoriske redegørelser  
  • Korrekt håndtering af forurenet jord i bygge- og anlægsprojekter
  • Oprensning af forurenet jord og grundvand
  • Miljøtilsyn under gravearbejde
  • Værditabsundersøgelser
  • In-situ-oprensning jord og grundvand
 
Steen Vedby
Kompetencechef
2540 0323
sve@moe.dk


 
Carsten F. Clemmensen
Afdelingsleder
2540 0276
cfc@moe.dk


Publikationer