MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Industrimiljø

MOE har kompetente medarbejdere til at varetage virksomheders miljøforhold og indgå i dialog med myndigheder, kunder og andre interessenter. Vi rådgiver bl.a. om klimavurderinger, handlingsplaner og risikovurderinger.

Læs mere


Vi tager højde for miljø og klima i vores løsninger til industrien, og derfor opnår vi bæredygtige løsninger for virksomhederne, miljøet og de kommende generationer.

Vores medarbejdere yder bistand i forbindelse med planlægning af ny produktion og valg af lokalisering for industrianlæg. Vi bidrager også med assistance til implementering af den nye europæiske kemikalielovgivning REACH.


Desuden rådgiver vi bl.a. indenfor:

  • Udarbejdelse af VVM og VVM-screening for industrianlæg
  • Ansøgning om miljøgodkendelse og spildevandstilladelse
  • Beregning og vurdering af luftemissioner og støj 
 
Carsten F. Clemmensen
Afdelingsleder
2540 0276
cfc@moe.dk


Publikationer