MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Kurser og foredrag

MOE tilbyder hjælp til selvhjælp! Har du brug for at måle? Eller er I en gruppe, der har brug for - i fællesskab - at få lidt fysisk realitet på jeres overvejelser om f.eks. støjafskærmning eller rumakustik?


Specialist i ekstern støj, civilingeniør Annelin Enggaard er - som noget unikt - en ingeniør med massiv undervisningserfaring (3½ år som lærer på HTX) og hun har en pædagogisk uddannelse fra Danmarks Lærer Højskole. Annelin har også undervist i flere år på DELTAs kurser inden for ekstern støj. Kompetencechef Jan Christensen har stor erfaring med formidling af viden inden for bygnings- og rumakustik.

Vi stræber os på, at vores undervisning er så praktisk som muligt. Derfor indeholder den lydeksempler og konkrete cases. Afhængig af kursusplanen (og vejret!) går vi udendørs og måler på virkelige støjkilder.

Vi afholder både kurser hos os og ude hos jer. Vi tilbyder korte, overskuelige kurser i fysik og regler om støj og håndtering af lydmålere. Kurser kan - med fordel - afholdes som forløb, hvor I selv medbringer de lydmålere, som I bruger i jeres hverdag. Nedenfor er der eksempler på foredrag.

I bolig- og grundejerforeninger;
Få et godt fælles udgangspunkt for jeres projekt

Det er som regel en god idé både med hensyn til pris og effektivitet, at være fælles med naboer om f.eks. afskærmning af støj fra veje og jernbaner. Vores specialister har erfaret, at viden om fakta og (lidt) fysik giver god og konstruktiv dialog mellem naboer og myndigheder. Dette kan og føre til fælles løsninger, der er langt mere effektive end det, den enkelte boligejer selv har mulighed for.

"Støj - Fysik, sanser, samfund"
- tankevækkende underholdning for nørder
Vil I bare gerne vide mere - så er foredraget "Støj - Fysik, sanser, samfund" et afprøvet bud på underholdning for rigtige nørder. Annelin har afholdt foredrager (tilpasset de forskellige tilhørere) flere gange i Ingeniørforeningen i Danmark, Rotary og som en del af Science Camp, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter på Akademigrunden i Sorø.


 
Jan Christensen
Koncernkompetencechef
2540 0168
jac@moe.dk

Publikationer

 
 Akustik (pdf)