MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Trafikstøj

MOE råder over udstyr til et bredt udvalg af støj- og vibrationsmålinger, og udfører også specielle målinger som vibrationer fra tog, facadelydsisolation og virkningen af støjskærme.

Overblik over både vinduesløsninger og støjskærme
MOEs medarbejdere har omfattende erfaring inden for såvel støjskærme og dæmpning af støjen ved bygningens facade som projektering af bygningsfacader (f.eks. vinduer og ventilationsåbninger). Særligt i nybyggerier på støjbelastede grunde er det væsentligt at have overblik over alle løsningsmuligheder. Derfor samarbejder vi med arkitekt, bygherre og myndigheder kan finde gode og kreative løsninger.

Trafikstøjsberegninger
Trafikstøjsberegninger udføres med SoundPLAN® og dokumenteres som farvegrafik og/eller punktberegninger for udendørsopholdsarealer og facader. Afhængig af myndighedskrav udføres vejstøjberegninger efter Miljøstyrelsens vejledning om  "Støj fra veje" (Metode: Nord2000) eller efter  "Trafikstøj i boligområder" (Metode: NBV96). For togstøj er det efter den fælles nordiske metode i 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner” samt efter tillægget til vejledningen fra 2007 (Metode: Nord2000).


Vi udfører dokumentation og rådgivning til brug for f.eks:

  • Byggetilladelser
  • Lokal- og kommuneplanlægning
  • Støjhandlingsplaner
  • VVM-redegørelser
  • Planlægning af støjvolde (og hegn) langs veje og jernbaner
  • Dimensionering af lydisolerende vinduer og friskluftventiler


 
Jan Christensen
Koncernkompetencechef
2540 0168
jac@moe.dk