MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Støjmåling

MOE måler støj og leverer den dokumentation, der er nødvendig i den enkelte sag. Lige fra en mundtlig aflæsning fra lydmåleren til en fyldestgørende rapport, der lever op til Miljøstyrelsens krav til dokumentation af støj fra store industrivirksomheder. Vi rådgiver også om støjkortlægning og -dæmpning.

Før støjmålinger sættes i gang er det vigtigt for os at få dialog med kunden og evt. myndigheder om, hvad måleresultatet og dokumentationen skal bruges til. Vi rådgiver om alt fra  løsninger  til gener fra naboens støjende oliefyr til håndtering af  myndighedskrav med grundig og udtømmende dokumentation.

Vi tilbyder en bred vifte af målinger med vejledning fra Miljøstyrelsen: "Måling af ekstern støj fra virksomheder", inkl. dokumentation for meteorologiske forhold (vind og skydække)", "Beregning af ekstern støj fra virksomheder", typisk kildestyrkemåling til anvendelse ved støjkortlægninger", "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø", "Støj fra veje".


Vores rådgivning omfatter desuden:

  • Klagesager
  • Miljøgodkendelse
  • Lydeffekt jf. maskindirektivet
  • Byggetilladelse (vejstøj og togstøj)
  • Kontrol af krav til bygningers lydisolation (fx trinlyd og luftlydsisolation)
  • (Langstids-) overvågning af støj og vibrationer


 
Jan Christensen
Koncernkompetencechef
2540 0168
jac@moe.dk