MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Bygningsakustik

I bygningsakustik beskæftiger vi os med projektering, rådgivning og måling af bygningsakustiske forhold. Dette indebærer alt omkring lydisolering for konstruktioner samt rumakustiske forhold. Vi rådgiver bl.a. om støjdæmpning, lydtransmission i bygninger, akustisk simulering og rumakustik.


MOE tilbyder akustikrådgivning. Vi råder over højteknologisk præcisionsmåleudstyr og beregningsprogrammer. Herunder måleudstyr der benyttes til måling af b.la. lydisolation, trinlydniveau, efterklangstid og taleforståelighed.

Lydisolering er afgørende
Korrekt lydisolering er afgørende for en bygnings brugsmæssige komfort, hvad enten det drejer sig om at overholde lov- eller bygherrekrav eller om anbefalinger om kravværdier i forbindelse med bygherrerådgivning.

Korrekt fra begyndelsen
Opretning af eventuelle lydmæssige mangler løber ofte op i betydelige summer. Derfor kan det være en god ide at få en akustiker til at gennemgå dit projekt for at minimere risikoen for fejl, hvad enten der er tale om en lille tilbygning eller et stort kontorhus.

Lyt før du bygger
Vi har avancerede akustiske simuleringsprogrammer til beregning af akustisk komplicerede rum. Disse muliggør auralisering af de akustiske forhold. På baggrund af en 3D model af bygningen kan vi lytte os til de fremtidige akustiske forhold og således optimere forholdene. Vi kalder det – Lyt før du bygger.


Vi tilbyder følgende ydelser indenfor bygningsakustik:

  • Beregninger af lydforhold i henhold til DS/EN 12354
  • Dokumentationsmålinger.
  • (Langtids)overvågninger
  • Vibrationer i bygninger


 
Jan Christensen
Koncernkompetencechef
2540 0168
jac@moe.dk