MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Afmærkning af vejarbejder

MOE rådgiver om afmærkning og trafikafvikling under udførelse af vejarbejde med udgangspunkt i nyeste viden om afmærkning og arbejdsmiljø.Vores succeskriterier er tilfredse vejmyndigheder og balance mellem trafiksikkerhed, arbejdsmiljø og fremkommelighed.


Myndigheder og trafikanter har stigende fokus på fremkommelighed, trafiksikkerhed, arbejdsmiljø og fremdrift ved vejarbejde. MOE har stor erfaring med projektering af afmærkningsplaner i alle projektfaser ved motorveje, i åbent land og byområder. MOE har tidligere fungeret som rådgiver for Vejdirek­toratet, Banedanmark, kommuner, entreprenører og private bygherrer

Vores rådgivning omfatter bl.a.

  • Afmærkningsplaner for trafikafvikling (trafikplaner)
  • Omkørselsplaner
  • Anlægslogistikplaner
  • Trafikale konsekvensvurderinger
  • Kø-beregninger
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Trafiksikkerhedsrevision
  • Tilgængelighedsrevision


 
Camilla Hviid Hummer
Afdelingsleder
2429 4914 
chh@moe.dk
    

MOE standardtegninger