MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Veje & Motorveje

MOE rådgiver om udformning af veje og motorveje, der opfylder det trafikale behov, er tilpasset omgivelserne og har en høj grad af trafiksikkerhed. Gennemtænkte vejprojekter inkluderer hensynet til alle trafikanter, og foregår i et tæt samarbejde mellem vores vejingeniører, trafikplanlæggere og trafiksikkerhedsrevisorer.


Vores rådgivning forbedrer fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Den omfatter bl.a. analyser og udvik­ling af plangrundlaget i samarbejde med kunder og interessenter. Vi udvikler helhedsplaner for byområder sammen med arkitekter, bygherre og andre interessenter. 

I vores projekte­ring sikrer vi, at udformningen tilgodeser trafiksikkerhed og komfort bl.a. gennem valg af belægninger, design af belysning og udformning af afmærkning. Vi tænker i helheder i vores rådgivning. Vi vurderer kon­sekvensen af restriktioner for tung trafik i byområder samt planlægning af parkeringsanlæg.

Endeligt rådgiver vi inden for udvikling af intelligente trafiksystemer, ITS, og IT-løsninger i forbindelse med trafikledelse. Læs mere om ITS på MOE |Tetraplans hjemmeside.
 
Vi rådgiver bl.a. indenfor:

 • Drift og vedligeholdelse
 • Rundkørsler
 • Veje og stier i åbent land
 • 2 minus 1 veje
 • Trafikafvikling
 • Befæstelser
 • Shared Space
 • Vejbelysning
 • 3D vejprojektering
 • Entreprenørudbud
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • Trafikstøj
 • Digitale vejnet
 • GPS-data
 • IT planlægningsværktøj


 
Kim Schwartzlose
Divisionschef
2540 0111
ksc@moe.dk


 
Torben Vognsen
Afdelingsleder
2429 4901
tav@moe.dk


Publikationer


 Vej & Trafik (pdf)

 


 Cykeltrafik (pdf)

 


 Tilgængelighed (pdf)

 


 Trafiksikkerhed (pdf)

 


 Vej- & stiprojektering (pdf)

 


 Vej- & stiprojektering (pdf)