MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Trafiksikkerhed

MOE har mange års erfaring med at rådgive offentlige og private bygherrer omkring trafiksikkerhed. Vi udarbejder bl.a. sortpletanalyser og grå strækningsanalyser, samt laver evalueringer af trafiksikkerhedsmæssige effekter af vejombygninger.


Vi løser en lang række detailorienterede trafikplan­lægningsopgaver som f.eks. trafiksikkerhedsrevision og geometrisk udformning af trafiksikre vejanlæg. I projekte­ringen sikrer vi, at udformningen tilgodeser trafiksikkerhed og komfort bl.a. gennem valg af belægninger, hastighedsdæmpninger, design af belysning og udformning af afmærkning.

Vores medarbejdere hjælper med udviklingen og gennemførelsen kampagner, som fremmer trafiksikkerheden. Vi forestår trafiksikkerhedsinspektioner og beregner, hvilke trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser bestemte løsninger har. Vi sikrer også skoleveje, samt udarbejder kampagner og events.


Vi rådgiver desuden inden for:

  • Trafiksikkerhedsplaner
  • Hastighedsplaner
  • Skolevejsanalyser
  • Kortlægning af ulykker
  • Trafiksikkerhedsinspektioner
  • Kampagner
  • Fartdæmpere


 
Camilla Hviid Hummer
Afdelingsleder
2429 4914 
chh@moe.dk
    

Publikationer


 Vej & Trafik (pdf)

 


 Cykeltrafik (pdf)

 


 Tilgængelighed (pdf)

 


 Trafiksikkerhed (pdf)

 


 Vej- & stiprojektering (pdf)

 


 Vej- & stiprojektering (pdf)