MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Sekundavand

Regnvand eller andet vand, der ikke har drikkevandskvalitet, kan alligevel vise sig at være en værdifuld ressource. Det såkaldte sekundavand kan nemlig stadig benyttes til andre formål, som f.eks. toiletskyl eller tøjvask.

Vi har erfaringer med installering af anlæg til sekundavand fra f.eks. Kolle­giet Solbakken og boligselskabet FSB’s boligkompleks Nordhavnsgården – begge i København. Ligesom vi har rådgivet om etablering af et regnvandsanlæg til Bispeparkens fællesvaskeri for ca. 780 boliger. Derudover har vi været med til at gennemføre en opdatering af et regnvandsanlæg ved Folehaven i København, hvor regnvand anvendes i deres fælles vaskeri og akvarium.


Vi tilbyder følgende ydelser inden for sekundavand:

  • Sekundavand
  • Regnvand
  • Gråvandsanlæg
  • Faskiner


 
Lene Bisballe
Afdelingsleder
2540 0222
lbi@moe.dk


Publikationer


 Afløbsteknik (pdf)

 

 Andre Publikationer 
 Faskiner (pdf)

 Forsinkelsesbassiner (pdf)

 Modellering af afløbssystemer i MIKE (pdf)

 Nyanlæg (pdf)

 Opmåling GPS-PDA (pdf)

 Sekundavand (pdf)

 Seperationskloakering (pdf)

 Vandrammedirektiv (pdf)