MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Kollektiv Trafik

MOE yder rådgivning inden for kollektiv trafik, bl.a. jernbaner, letbaner og busplaner.

Vores rådgivning omfatter blandt andet busprioritering, terminaler, forpladser, superstoppesteder etc. Vi arbejder fra idéudvikling, gennem analyser til skitse- og detailprojektering samt efterfølgende byggeledelse og tilsyn.

En af vores særlige kompetencer ligger i koblingen mellem kollektiv trafik og den øvrige trafik. Vi arbejder for at skabe et bedre samspil mellem den kollektive trafik og de øvrige transportformer. Det gælder eksempelvis samspillet mellem cykel og kollektiv trafik, som er en af de vigtigste former for kombinationsrejser.

Inden for kollektiv transport har vi desuden stor erfaring i at analysere på parametre omkring service og efterspørgsel, fx tidsforbrug og antal skift ved rejser til centrale rejsemål. Vi kan yderligere rådgive omkring særkørsel, dvs. transport for folk med særlige behov. Læs evt. mere om kollektiv trafik på MOE | Tetraplans hjemmeside

Vores rådgivning er et samspil mellem vejingeniører, trafikplanlæggere, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer. Derudover tilknytter vi ofte arkitekter, landskabsarkitekter, lysdesignere og andre specialister, når dette tilføjer værdi for projekterne.

Vi har erfaring med rådgivning for DSB, Trafikstyrelsen, Banedanmark, Vejdirek­toratet og en række kommuner. Vores rådgivning dækker blandt andet:

  • Hvordan får vi rejsetiden ned for busserne uden at det går ud over den øvrige trafik?
  • Hvordan udformes trafikarealerne så de understøtter kombinationsrejser mellem cykel og kollektiv trafik?
  • Hvilken effekt har initiativer rent faktisk haft (før- / efteranalyser)?
  • Hvordan sikrer vi at signalregulerede kryds optimeres til busserne?
  • Hvordan udformes stoppesteder, bussluser, busbaner, terminaler mv.?
  • Hvem sidder i busserne?
  • Hvad er behovet for særkørsel i den enkelte kommune, og hvordan kan den optimeres?


 
Camilla Hviid Hummer
Afdelingsleder
2429 4914 
chh@moe.dk
    

 
Torben Vognsen
Afdelingsleder
2429 4901
tav@moe.dk