MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Jernbaner & Letbaner

Ved både nybygning og ombygning af banenettet, rådgiver MOE om projektledelse, projektering, byggeledelse, fagtilsyn m.v. VI har kompetencer både i forhold til Jernbaner og Letbaner.

Vi sikrer afvanding af nye og eksisterende spor og konstruerer passage, forlængelse eller ombygning af broer og tunneller.

Vores medarbejdere sørger for ledningsomlægninger, geotekniske undersøgelser, omlægning og tilpasning af eksisterende vej, sti, parkeringsanlæg og stationer.


Vores rådgivning omfatter desuden:

  • Arealerhvervelser
  • Lodsejer håndtering
  • Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
  • Jordhåndtering og jordlogistik
  • Udførelsesstrategi og stadieplanlægning 
  • Afvanding
  • Informationssystemer
  • Bygherrerådgivning


 
Preben T. Pedersen
Afdelingsleder
2540 0332
ptp@moe.dk


 
Bo D. Reinsborg
Projektchef
2540 0342
bdr@moe.dk