MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Indeklimamålinger

Et godt indeklima er afgørende for vores sundhed, og på arbejdspladser er det med til at sikre mere tilfredse og effektive medarbejdere. MOE leverer indeklimamålinger med høj præcision og udpeger løsninger på eventuelle problemer.

Vi opholder os indendørs op mod 90 % af tiden. Forbedringer af indeklima kan derfor ofte spores direkte i en tydelig reduktion af sygefraværet på arbejdspladser. Det samme gør sig gældende for medarbejdertilfredsheden, og produktiviteten kan endda stige med op til 10 %. Forskning fra bl.a. DTU og REHVA har påvist, at stigningen i produktiviteten og den øgede indkomst er højere end udgifterne til anlæg af forbedringsprojekterne samt evt. stigninger i driftsudgifterne. Et godt indeklima er kort sagt en god forretning.

I Danmark står Arbejdstilsynet for at sikre, at de lovmæssige krav til indeklima overholdes, og her defineres indeklima som rumtemperatur, luftbevægelser, luftkvalitet, luftfugtighed, samt lyd- og lysforhold. Danske arbejdspladser er pålagt at være proaktive i forhold til sikring af et godt indeklima. Ikke mindst via den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV).

Sådan undersøger vi
MOE har avanceret udstyr til måling af den operative rumtemperatur, luftfugtighed, damptryk, lufthastighed, støj, lysforhold, CO2 koncentration og overfladetemperatur. Vi kan foretage stikprøver og længerevarende målinger. På den måde kan I både få undersøgt enkelte situationer som det lokale indeklima på en arbejdsstation eller det generelle indeklima på hele arbejdspladsen. For at indarbejde brugernes oplevelse af indeklimaet, udfører vi også spørgeskemaundersøgelser, der synliggør tilfredshedsniveauet, og hvad der har højest prioritet hos brugerne.

Vores undersøgelser afsluttes med en afrapportering af de fundne resultater og anbefalinger til hvordan I kan arbejde med indeklima og hvilke tiltag, der vil forbedre det. I afrapporteringen lægger vi stor vægt på at oversætte tal og målinger til handlemuligheder.

Indeklima, CTS og Commissioning
Hvis din bygning har et avanceret CTS anlæg, kan vi også skabe værdi ved at kombinere indeklimakompetencer med vores store viden inden for commissioning. Vi kan være med til at optimere de tekniske systemer, så der sættes fokus på både indeklima og driftsomkostninger.


 
Peter Hesselholt
Afdelingsleder
2540 0215
phe@moe.dk