MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Fredning & Restaurering

MOE rådgiver om restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger som f.eks. slotte, kirker og mindesmærker. Dette kræver kendskab til særlige myndighedskrav og de specielle løsninger.

Ved projekter med fredede og bevaringsværdige bygninger kan vi yde bistand med rådgivning, bygningssyn, projektering og energioptimering. Vi bistår i forbindelse med renovering, om- og tilbygninger for både private som offentlige instanser.

I forløbet sikres det, at krav fra myndigheder og kulturarvsstyrelsen bliver overholdt, så bygningerne ikke skæmmes eller lider unødig overlast.


Vi tilbyder rådgivning indenfor:

  • Det Særlige Bygningssyn
  • Bevaringsværdige bygninger
  • Myndighedsbehandling / Kulturarvstyrelsen
  • Sætningsskader
  • Råd og skimmelsvamp


 
Torben Dahl
Forretningschef
2540 0010
tda@moe.dk