MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Bygningsautomatik

MOE | BMS rådgiver bygherrer og udfører projektering af alle former for automatiksystemer, hovedsagelig til bygninger. Vi har stor erfaring og et bredt kendskab til den tekniske udvikling og kan derfor rådgive om det optimale systemvalg.

Ved projekteringen af BMS anlæg og automatiksystemer søger vi altid at tilpasse udformningen under hensyn til bygningernes driftsorganisation, idet systemerne i den sidste ende er "driftens værktøj".

MOE | BMS udfører teknisk tilsyn med automatikanlæg på et højt specialiseret niveau og vores medarbejdere har tværfaglig indsigt i alle former for tekniske anlæg, der anvendes i bygninger.

MOE | BMS deltager i planlægning og gennemførelsen af systemintegration mellem forskellige tekniske anlæg, der skal interagere i større samlede systemer.

MOE | BMS tilbyder assistance ved optimering og justering af eksisterende installationer således, at evt. energispild kan minimeres, og f.eks. indeklima for medarbejdere kan forbedres.

MOE | BMS er medlem af toneangivende tekniske organisationer og medvirker til udarbejdelse af byggeriets standarder.
 
Mikkel Thomsen
Kompetencechef
2540 0312
mth@moe.dk